Οξύ κοιλιακό άλγος , σε κορίτσια και έφηβες. Η συμβολή των υπερήχων στη διερεύνηση και αντιμετώπισή του.

Περίληψη

Η κλινική εκτίμηση του οξέος κοιλιακού άλγους στα κορίτσια κι έφηβες νεαρές γυναίκες αποτελεί μία μοναδική διαγνωστική πρόκληση.  Λόγω της ενδοκοιλιακής παρουσίας των γυναικείων αναπαραγωγικών οργάνων, η διαφορική διάγνωση του κοιλιακού άλγους σε αυτές τις ασθενείς, περιλαμβάνει νοσολογικές οντότητες προερχόμενες από τις ωοθήκες, τις σάλπιγγες και την μήτρα επιπρόσθετα εκείνων των ασθενειών που θεωρούνται τυπικά υπεύθυνες για την παρουσία οξέος κοιλιακού άλγους. Καταστάσεις όπως η συστροφή ωοθήκης, οι ωοθηκικές μάζες, η φλεγμονώδης νόσος της πυέλου, το σαλπιγγοωοθηκικό απόστημα και η έκτοπος κύηση πρέπει να λαμβάνονται υπόψη παράλληλα με τις πιο συχνές αιτίες κοιλιακού άλγους. Ένα ενδελεχές ιστορικό με έμφαση στο γυναικολογικό ιστορικό και την φυσική εξέταση είναι πρωτίστης σημασίας. Η διαφορική διάγνωση οξέος κοιλιακού άλγους στον θηλυκό οργανισμό είναι αρκετά ευρεία. Βεβαίως στην συγκεκριμένη εισήγηση-ανασκόπηση η σκέψη μας οδηγείται σε αιτίες πιο ειδικές για το θηλυκό οργανισμό έναντι  εκείνων  που αφορούν έναν οποιονδήποτε ασθενή. Κάθε ασθένεια του γυναικείου αναπαραγωγικού συστήματος μπορεί να μιμηθεί την εικόνα άλλων πιο συχνών – μη γυναικολογικών – διαταραχών σε κορίτσια κι έφηβες , όπως της οξείας σκωληκοειδίτιδος, οξείας ιογενούς γαστρεντερίτιδος, ουρολοιμώξεως, μεσεντερίτιδος, αλλά και της οξείας πνευμονίας της βάσης. Σημαντικό πρώτιστης σημασίας διαγνωστικό εργαλείο, εκτός της προηγηθείσης κλινικής εξέτασης, αποτελεί η υπερηχογραφία. Τα σε βάθος ευρισκόμενα γυναικολογικά όργανα και η στενότητα-ατροφία του κολπικού καναλιού στα κορίτσια και νεαρές έφηβες δημιουργούν πρόσθετες διαγνωστικές δυσκολίες. Η υπερηχογραφία, η οποία είναι μια ασφαλής και πολύτιμη μέθοδος, παρέχει εικόνες πραγματικού χρόνου ( real time) σε πολλαπλά επίπεδα και για  αυτό το λόγο αποτελεί ιδανικό τρόπο στην εξέταση της γυναικείας πυέλου. Παραμένει η πιο χρήσιμη διαγνωστική δυνατότητα στην παιδιατρική κι εφηβική γυναικολογία και συχνά η μόνη απαραίτητη πριν από κάθε θεραπευτική παρέμβαση. Η διακοιλιακή κεφαλή είναι η πιο ευρέως χρησιμοποιούμενη στην παιδιατρική γυναικολογία και αρκεί για τις περισσότερες ενδείξεις. Η διακολπική κεφαλή χρησιμοποιείται σε σεξουαλικά ενεργές έφηβες ενώ η περινεϊκή προσέγγιση μπορεί να φανεί χρήσιμη σε νεαρά κορίτσια με παθολογία του κατώτερου γεννητικού συστήματος. Χειροπιαστό παράδειγμα διακοιλιακής προσέγγισης  αποτελεί η υπερηχογραφική μελέτη σε υποψία σκωληκοειδίτιδος, της οποίας η ευαισθησία είναι πάνω από 90% και η ειδικότητα πάνω από 95% αν εφαρμοστεί η τεχνική της διαβαθμισμένης συμπίεσης. Στις σεξουαλικά ενεργές έφηβες για καλύτερη συστηματοποίηση, τα αίτια του άλγους διαχωρίζονται σε εκείνα με θετικό το τέστ κύησης και σε εκείνα με αρνητική τη δοκιμασία κύησης, γεγονός στο οποίο συμβάλλει ενεργά η υπερηχογραφική διερεύνηση, πέραν της ορμονικής μέτρησης. Τέλος το έγχρωμο Doppler των υπερήχων συμβάλλει στην ακριβέστερη διάγνωση διαταραχών, των οποίων τα στάδια, η ποιότητα και το βάθος της βλάβης που προκαλούν, βασίζονται στην ανάλυση των αγγειακών αντιστάσεων. Η Doppler υπερηχογραφία εκτιμά την ροή του αίματος, γεγονός που επιτρέπει την γρήγορη αναγνώριση των φυσιολογικών αγγείων αλλά και της παθολογικής αγγειακής δομής. Αυτές οι κύρια χρησιμοποιούμενες υπερηχογραφικές μέθοδοι, που συμβάλλουν στη διερεύνηση και αντιμετώπιση του οξέος κοιλιακού άλγους σε κορίτσια κι έφηβες,  καθώς και τα κύρια αίτιά του, περιγράφονται στην παρούσα μελέτη.

Βιβλιογραφία

  1. Ultrasonography in acute pelvic pain. .Kupesić S, Aksamija A, Vucić N, Tripalo A, Kurjak A.Acta Med Croatica. 2002; 56(4-5):171-80.

  2. Ultrasound evaluation of gynecologic causes of pelvic pain. Cicchiello LA, Hamper UM, Scoutt LM.Obstet Gynecol Clin North Am. 2011 Mar; 38(1):85-114, viii.

  3. Acute pelvic pain: what we have learned from the ER. Allison SO, Lev-Toaff AS.Ultrasound Q. 2010 Dec; 26(4):211-8.

  4. Ziereisen F, Heinrichs C, Dufour D, et al: The role of Doppler evaluation of the uterine artery in girls around puberty. Pediatr Radiol 2001;31:712– 719.

  5. Qublan HS, Abdel- Hadi J: Simple ovarian cysts: frequency and outcome in girls aged 2– 9 years. Clin Exp Obstet Gynecol 2000;27:51– 53.